Đang xem: KIẾN THỨC CHUNG Huấn luyện
Email In PDF

Huấn luyện các động tác cơ bản ban đầu cho chó là có ý nghĩa hết sức quan trọng, nhằm rèn luyện cho chó có kỷ luật cao, hạn chế những hành vi hoang dã, rèn luyện cho chó cả về thể lực, cho chó vận động cơ bắp nở nang, phát triển cân đối, có tính linh hoạt, dũng cảm, bền bỉ. Việc huấn luyện các động tác cơ bản cho chó làm cơ sở cho chó tăng thêm mối quan hệ thân thiết giữa chủ và chó. Viêc huấn luyên ban đầu cần có xích "kỷ luât" để đeo vào cổ chó làm cho chó học thuộc bài nhanh hơn. Thông thường chó tư 6 tháng tuổi là có thể bắt đầu cho tập các động tác cơ bản. Tuy nhiên tối kỵ việc đánh đập chó.

Huấn luyện chó không ăn mồi bả

Đây là bài học rất quan trọng, vì trộm cướp chỉ dám xâm nhập nhà bạn sau khi đã giết chết được bầy chó, bài học này lẽ ra chỉ học sau hai tháng đã huấn luyện CĂN BẢN PHỤC TÙNG, biết nghe tiếng người, biết nghe lệnh chủ. Nay để Bạn tự dạy chó mình bằng con đường ngắn nhất xem sao, bài học phải qua hai giai đoạn:

 

Đọc thêm...
More: